Moderne kwaliteitswet anticipeert ook op teleconsultatie

Moderne kwaliteitswet anticipeert ook op teleconsultatie

Als zorgverleners hun patiënten helpen vanop afstand - telegeneeskunde - moeten ze dezelfde kwaliteitsvereisten respecteren als bij een fysiek contact. Minister van Volksgezondheid Maggie De Block heeft die bepaling laten opnemen in het wetsontwerp rond de kwaliteitsvolle praktijkvoering in de zorg. Vandaag gaf de ministerraad groen licht voor dit ontwerp.


Minister De Block: "Met deze 'kwaliteitswet' anticiperen we ook op nieuwe ontwikkelingen. Zo schrijven we in dat als op een bepaald moment een wettelijk kader komt voor teleconsultaties, dezelfde kwaliteitsvereisten van kracht zullen zijn als voor fsyieke contacten tussen patiënten en zorgverleners. Want de patiënt moet altijd en overal op zorg van de hoogst mogelijke kwaliteit kunnen rekenen, ongeacht wie die zorg toedient of hoe dat gebeurt."


De nieuwe kaderwet bepaalt de algemene voorwaarden en principes voor kwaliteitsvolle praktijkvoering in de zorg. Ze legt geen wettelijke basis voor teleconsultaties in ons land, maar anticipeert daar wel op. Op dit manier wil minister De Block garanderen dat wanneer er een regelgevend kader komt voor teleconsultaties binnen de context van een therapeutische relatie, patiënten op dezelfde veiligheids- en kwaliteitsgaranties zullen kunnen rekenen bij teleconsultaties als bij fysieke consultaties.


Mobile health


In enkele van de 24 pilootprojecten rond mobile health die minister De Block vorig jaar financierde, werd gebruik gemaakt van teleconsultaties. Daarbij bleek dat die een nuttige aanvulling kunnen zijn om bepaalde gezondheidsproblemen beter op te volgen en om de communicatie tussen patiënten en zorgverleners te ondersteunen.


Bron: Persbericht Kabinet Maggie De Block op 21 september 2018.